page_banner

Nyheter

Den 8 juli är det Världsallergidagen.Allergiska sjukdomar har blivit en av de vanligaste sjukdomarna under 2000-talet och drabbar cirka 25 % av världens befolkning.Allergiska sjukdomar hos barn står för en stor andel av de allergiska sjukdomarna och förekomsten har successivt ökat de senaste åren.
C-Luminary har en perfekt testmeny för kvantitativ analys av allergenspecifikt IgE.Förutom totalt IgE har vi totalt 41 enstaka allergenanalysartiklar inklusive inhalerade allergener och livsmedelsallergener, och har mixallergenanalysartiklar, såsom inhalationsmix och matmixallergener, som kan användas som screeningobjekt för misstänkta patienter .Testartiklarna som innehåller ljus- och allergenkomponenter registreras, vilket kommer att ge en mer exakt analysmetod för klinisk diagnos och vägledande behandling.
Kvantitativ analys av allergenspecifikt IgE kan hjälpa till att fastställa sambandet mellan patientens sjukdom och allergi, hjälpa patientens sjukdomsdiagnos och ge en viktig grund för patientens undvikande av allergener och behandling av sjukdomen.

20220708


Posttid: 2022-08-08
HEM