page_banner

Våra kärnvärden

Stolt över företaget

Vi förverkligar vår verksamhet med ärlighet och trovärdighet;
Vi håller våra löften och erkänner våra fel;
Arbetet och åtgärderna för var och en av oss är i syfte att säkerställa företagets trovärdighet.

Kvalitetsbaserad

Vi är fast beslutna att tillhandahålla produkter och tjänster av hög kvalitet;
Vi ser att garantera kvaliteten på produkter och tjänster som den mest grundläggande uppförandekoden för organisationen.

Kundorienterad

Vi bryr oss uppriktigt och servar varje kund;
Vi tillhandahåller produkter och tjänster som möter kundernas behov;
Vi värdesätter våra kunders krav, löser problem och skapar värde för våra kunder.

Enighet och gå framåt

I processen att förverkliga vår verksamhet stödjer vi varandra, bibehåller konsekvensen i tänkande och handling, anstränger oss, arbetar hårt och går modigt framåt.

Ödmjuk och pragmatisk

I processen att förverkliga vår verksamhet förblir vi alltid ödmjuka, lågmälda, fantiserar inte, pratar inte om falskheter, arbetar med en realistisk attityd och jordnära.

Samarbete och win-win

I processen att förverkliga vår verksamhet öppnar vi proaktivt upp gränser, skapar och delar värde med våra partners.


HEM