page_banner

Vårt uppdrag och vår version

agriculture

Våruppdrag:
Diagnostisera och ta hand om människors hälsa noggrant
Grundläggande förklaring: Vi är engagerade i utvecklingen och produktionen av immundiagnostiska produkter som är tillgängliga, prisvärda och välanvända för hela samhället, och vi fortsätter att förbättra produkternas noggrannhet för att skydda människors hälsa.

Vår version:
Bli det världsledande immundiagnostiska företaget
Grundläggande förklaring: Vi är engagerade i framtiden för precisionsmedicin, med fokus på immundiagnos.Vi står inför utmaningarna, går framåt, odlar och samlar framstående talanger inom området immundiagnos, utvecklar ledande produkter, tillhandahåller tjänster av hög kvalitet och gynnar människors hälsa.Vi kommer inte att glömma våra ursprungliga ambitioner, våga ta ansvar och sträva efter att bygga företaget till ett ledande immundiagnostiskt företag i världen.

Sharetry has take

HEM